frezen-sigplus

Stofvrij frezen

Stofvrij frezen is een methode van voorbewerking waarbij vloeren worden opgeruwd of delen worden verwijderd. Het frezen kan stofvrij worden uitgevoerd met een aangesloten stofafzuiging, zodat het stof wordt afgevoerd tijdens de freeswerkzaamheden. Wij beschikken over diverse elektrisch aangedreven freesmachines.

Onze machines worden o.a. ingezet voor:

• beschadigde toplagen verwijderen
• bulten op vloeren verwijderen
• hoogteverschillen tussen vlakken wegfrezen
• te hoog gestorte vloeren frezen
• kunststof vloerafwerking zoals epoxy gietvloeren en troffelvloeren verwijderen
• egaline verwijderen


slide-frezen